watvseminar.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mẹ – Chìa khóa vì kinh doanh của sự cứu rỗi

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS
ABOUT THE SPEAKER
Jorge Maza Quevedo
Thạc sĩ Kinh doanh học Nguyên hiệu trưởng Trường sĩ quan không quân Peru
Peru

Vì sự thành công kinh doanh, tất thảy mọi doanh nghiệp đều phải cân nhắc cả vấn đề thấy được lẫn vấn đề không thấy được. Giống như vậy, để đạt được thành công trong kinh doanh linh hồn chúng ta, chúng ta phải nhận biết cả vấn đề thấy được lẫn điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Kinh Thánh cho biết rằng sự mầu nhiệm này là Đức Chúa Trời Mẹ, và đưa ra con đường sáng láng rằng “Phải đón nhận Đức Chúa Trời Mẹ thì mới có thể đạt được sự cứu rỗi.”

Nguyên tắc thành công

Kinh doanh học là tập hợp trí thức có tính hệ thống, trật tự và ngăn nắp liên quan đến những chân lý phổ biến được sử dụng để đạt được thành quả. Theo đó, mọi nhà kinh doanh lập mục tiêu hiệu quả và hiệu suất hơn và nỗ lực đạt mục tiêu để đạt được thành quả. Mục tiêu kinh doanh này có thể được thay đổi tùy theo tư tưởng xây lập doanh nghiệp, và có thể lập nguyên tắc thành công theo mục tiêu.

Để một doanh nghiệp thành công, họ phải nhận biết vấn đề của doanh nghiệp và phải nhận thức rằng vấn đề ấy có thể được giải quyết. Để giải quyết được vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải, thì cần ba điều sau. Thứ nhất là phải có mục tiêu. Thứ hai là cần phải ghi nhớ rằng sẽ có trở ngại. Thứ ba là cần phải có ý chí để giải quyết vấn đề thế này.

Dựa trên nguyên tắc này, doanh nghiệp nỗ lực để giải quyết vấn đề mà họ đã đối mặt. Khi nhận thức vấn đề, nhất thiết phải cân nhắc hai yếu tố sau. Đó là chúng ta phải cân nhắc yếu tố cơ bản có thể phát hiện ra xung quanh, tức là những yếu tố được biết đến và những yếu tố chưa được biết đến, bị ẩn giấu.

Thành công và thất bại kinh doanh

Sai lầm thông thường phạm phải trong kinh doanh là đưa ra quyết định bởi chỉ cân nhắc các yếu tố hữu hình được biết đến. Nhưng để đưa ra phương sách giải quyết đúng đắn thì cần phải dồn hết sức để biết kể cả yếu tố và sai lầm bị ẩn giấu nữa.

Có nghĩa là doanh nghiệp phải hết sức để biết sở thích của khách hàng cuối cùng, tức là người tiêu dùng. Nếu doanh nghiệp không dồn sức, mà lại cung cấp sản phẩm trong khi không biết sở thích của người tiêu dùng, thì kết quả ấy là bất bình của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng hài lòng sau khi nhận sản phẩm cuối cùng mà doanh nghiệp lo lắng và nỗ lực. Đây là “thành công của kinh doanh”, và người dẫn đầu việc này có thể được gọi là nhà kinh doanh vĩ đại.

Kinh doanh đức tin vì sự cứu rỗi

Kinh Thánh cho biết rằng trong sinh hoạt đức tin chúng ta, có tồn tại Đấng Kinh Doanh vĩ đại vì linh hồn chúng ta, tức là “sự cứu rỗi linh hồn”.

Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Ðức Chúa Trời, là Ðấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn.
Côlôse 1:25

Đích thân Đức Chúa Trời kinh doanh sự cứu rỗi chúng ta. Vì việc này, Đức Chúa Trời sử dụng sứ giả của Ngài như là dụng cụ. Họ hiểu ra rằng Đấng Kinh Doanh vì sự cứu rỗi chúng ta chính là Đức Chúa Trời, và đang rao truyền về sự cứu rỗi thông qua luật pháp của Đấng Christ và kinh doanh của giao ước mới. Họ phải nghĩ rằng hiện tại, nhân loại đang đối mặt với rất nhiều điều nan giải và để giải quyết điều nan giải này, cần phải kiểm tra cả hai yếu tố, là yếu tố được biết đến và yếu tố chưa được biết đến.

Hơn nữa, họ phải nhận thức rằng đâu là yếu tố trở ngại; yếu tố trở ngại chính là không biết Đức Chúa Trời. Và phải có mục tiêu là cứu rỗi linh hồn, và phải có ý chí để giải quyết vấn đề linh hồn đang gặp phải. Ý chí này làm cho đạt tới hối cải, là điều thiết cần tất yếu để truy đuổi sự cứu rỗi và biết Đức Chúa Trời. Và khi biết nguyên tắc thế này và tự giác rằng chúng ta đang đối mặt với chướng ngại vật thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề ấy.

Phải biết bí mật bị ẩn giấu trong Kinh Thánh thì sự kinh doanh cứu rỗi linh hồn mới được thành công

Chúng ta, là dụng cụ của Đức Chúa Trời đang nhận thức vấn đề và biết rằng vấn đề này có thể được giải quyết, thì chúng ta phải tìm kiếm bí mật bị ẩn giấu cuối cùng. Nếu không biết những bí mật bị ẩn giấu này, thì “sự kinh doanh cứu rỗi linh hồn” ắt sẽ bị thất bại.

Ðức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ… Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.
Mathiơ 13:34-35

Sách Kinh Thánh ghi chép về sự dựng nên trời đất là sách “Sáng Thế Ký”. Thông qua Sáng Thế Ký, chúng ta có thể nhận thức vấn đề thực tế và tìm ra được bí mật nhất định phải biết vì sự cứu rỗi linh hồn chúng ta.

Bí mật của sự cứu rỗi linh hồn bị ẩn giấu trong Sáng Thế Ký

Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta…
Sáng Thế Ký 1:26

Thông thường, các Cơ Đốc nhân dạy rằng Đức Chúa Trời là một Đấng Chủ Quyền duy nhất ngự trên trời. Họ không cân nhắc bề mặt thật lớn chưa được biến đến, mà lại cam đoan và đáp lời trong khi chỉ nhận thức những gì trông thấy trước mắt, và bằng trí thức mà họ có. Song Kinh Thánh cho biết rằng có bí mật gì đó bị ẩn giấu. Lời “Chúng Ta” được chép trong Sáng Thế Ký 1:26 là hạt nhân của bí mật.

“Chúng ta” hãy làm nên loài người…
Sáng Thế Ký 1:26

Và trong câu sau, được chép rằng “Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời.”

Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
Sáng Thế Ký 1:27

Được chép rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ảnh của Ngài, hình ảnh của người nam và hình ảnh của người nữ được dựng nên, vậy thì điều này có nghĩa rằng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng có hình ảnh Nam và hình ảnh Nữ, phải không? Đây là bí mật mà các nhà thần học đã không thể giải quyết cho đến tận bây giờ..

Nhân loại chỉ biết mỗi Đức Chúa Trời mang hình Nam, và gọi Ngài là Đức Chúa Trời Cha. Vậy, chúng ta phải gọi Đức Chúa Trời mang hình Nữ là gì? Chúng ta phải gọi Ngài là “Đức Chúa Trời Mẹ”.

Vì chúng ta biết được về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, nên có được 100% trí thức về vấn đề. Đừng đưa ra quyết định chỉ chiếm 50% trong khi chỉ cân nhắc yếu tố được biết đến là Đức Chúa Trời Cha, mà hãy đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kể cả yếu tố chiếm 50% còn lại là sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ mà được giấu kín trải các đời các kiếp. Nhờ biết được 100% sự thật của vấn đề, giờ chúng ta có thể đưa ra giải pháp về vấn đề.

Đức Chúa Trời Mẹ được Kinh Thánh làm chứng

Trong Kinh Thánh bản gốc bằng tiếng Hêbơrơ, từ “Êlôhim” được ghi chép trên 2.500 lần. “Êlôhim” là danh từ số nhiều của “El” hoặc “Eloah” mang nghĩa là Đức Chúa Trời, nên phải có hơn một Đấng, như chúng ta đã dò xem cho đến bây giờ, Đức Chúa Trời Êlôhim chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Êlôhim = Đức Chúa Trời + Đức Chúa Trời

Hãy dò xem câu Kinh Thánh thêm nữa để làm chứng rõ ràng hơn. Vì cho đến bây giờ Vợ của Chiên Con trong Khải Huyền 19:7 là bí mật nên hội thánh bình thường gọi Vợ của Chiên Con là hội thánh. Liệu Vợ của Chiên Con chỉ ra hội thánh hay chăng?

Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.
Khải Huyền 19:7

Tại đây, chúng ta có thể thấy được rằng có ba thành viên một cách sáng rõ. Thứ nhất là nhóm người hớn hở vui mừng, thứ hai là Chiên Con, thứ ba là Vợ Chiên Con. Tức là vì nhóm người hớn hở vui mừng là các thánh đồ (hội thánh), theo đó, khác với Vợ của Chiên Con.

… ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con… và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.
Khải Huyền 21:9-10

Trong Khải Huyền 21:9-10, Vợ Chiên Con được biểu hiện là thành thánh được gọi là Giêrusalem. Sứ đồ Phaolô là người được đem lên đến từng trời thứ ba đã không sợ hãi mà dạn dĩ làm chứng rằng thành thánh Giêrusalem từ trên trời mà xuống là Mẹ chúng ta.

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.
Galati 4:26

Đức Chúa Trời Mẹ cùng với Đức Chúa Trời Cha (Đức Thánh Linh) – Chiên Con, đã đến trái đất này vào thời đại cuối cùng để ban nước sự sống.

Thánh Linh và vợ mới cùng nói… khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
Khải Huyền 22:17

Bất cứ người nào, nếu hy vọng nhận sự cứu rỗi linh hồn, thì phải gặp Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng Kinh Doanh linh hồn chúng ta.

Mẹ – Chìa khóa vì kinh doanh của sự cứu rỗi

Như chúng ta đã dò xem đến bây giờ, Chìa Khóa vạn năng vì sự cứu rỗi linh hồn chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Bởi hiểu và nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ mà chúng ta đã có thể giải được tất thảy mọi bí mật được ghi chép trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền.

Giờ, tất thảy mọi bí mật đã được làm sáng tỏ, và chúng ta đã giành được sự hiểu biết trọn vẹn về hiện trạng vấn đề linh hồn mà nhân loại gặp phải. Hơn nữa, chúng ta cũng phát hiện ra rằng Chìa Khóa có thể giải quyết vấn đề linh hồn như thế này là gì. Giờ chỉ còn một điều là phải gặp Đức Chúa Trời Mẹ, tức là giải pháp có thể giải quyết được vấn đề lớn mà nhân loại đang gặp phải này.

Khá nhận biết Ðức Chúa Trời

Trong khi kinh doanh doanh nghiệp, phải biết đầy đủ rằng khách hàng nghĩ gì, cảm nhận gì, và yêu thích cái gì, rồi mọi thành viên doanh nghiệp hết sức để làm vui lòng khách hàng. Giống như vậy, vì sự cứu rỗi linh hồn mình, chúng ta phải dồn hết sức để nhận biết Đức Chúa Trời.

Sách Ôsê cho biết rằng nếu không nhìn biết Đức Chúa Trời thì sẽ bị hủy diệt. Cho nên, chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời. Không chỉ riêng Đức Chúa Trời Cha, mà chúng ta còn phải biết về Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta, là Sự Mầu Nhiệm được giấu kín trải các đời các kiếp nữa. Nói cách khác, nếu muốn được thành công trong công cuộc cứu rỗi, tức là sự cứu rỗi linh hồn chúng ta, thì nhất định phải nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ.

Cho nên, tất thảy mọi người đều phải đi tới Hội Thánh có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ, để có thể nhận được sự cứu rỗi linh hồn. Hội Thánh nào đang nhìn biết và tin Đức Chúa Trời Mẹ? Đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Cho nên, tất thảy chúng ta phải đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và phải gắng sức nhìn biết không chỉ riêng Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Mầu Nhiệm được giấu kín trải các đời các kiếp nữa. Nhờ đó, chúng ta hãy được nhận sự cứu rỗi linh hồn.

Xin cảm ơn.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS