Chủ đề

Nguyên lý nhiệt động học và Đức Chúa Trời

Nói rằng vũ trụ đã tự sinh ra giống hệt với sự nói rằng điện thoại di động hoặc máy vi tính đã tự…

Victor ShividyaUkraina

Sự di truyền của ty thể

Thông qua ty thể, là tế bào chỉ được truyền lại thông qua mẹ, chúng ta trải nghiệm sự biến đổi di…

Elias CaicedoEcuador

Mẹ – Chìa khóa vì kinh doanh của sự cứu rỗi

Vì sự thành công kinh doanh, tất thảy mọi doanh nghiệp đều phải cân nhắc cả vấn đề thấy được lẫn…

Jorge Maza QuevedoPeru

Tình Yêu Thương Của Mẹ Mang Đến Sự Cân Bằng

Ban đầu thế gian này đã hoàn hảo, bị mất sự cân bằng do chúng ta, những tội nhân chiếm lĩnh trái…

Paul Richard WilcoxMỹ

Nguồn sự sống của đại vũ trụ là Đức Chúa Trời Mẹ

Rất nhiều người nghĩ rằng “Sự sống đến từ nơi nào đó trong vũ trụ, chứ không ở trái đất.” Tuy nhiên…

August Hugo KruesiMỹ

Tính tất yếu của sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của lịch sử học

Nhiều văn minh trên thế giới tin rằng khởi nguyên của thiên nhiên và sự sống là ở nơi mẹ, coi mẹ…

Carlos GutierrezPeru