Nguyên lý nhiệt động học và Đức Chúa Trời

FacebookTwitterEmailLineKakaoMessage
ABOUT THE SPEAKER
Victor Shividya
Ukraina

Nói rằng vũ trụ đã tự sinh ra giống hệt với sự nói rằng điện thoại di động hoặc máy vi tính đã tự sinh ra. Trong hết thảy mọi vật được sáng tạo ra, đều có người sáng tạo đã sáng chế ra nó. Vũ trụ này có hệ thống phức tạp hơn nữa mà điện thoại di động hoặc máy vi tính không thể nào được so sánh nổi. Chúng ta nghĩ rằng kể cả vật thể nhỏ bé như điện thoại di động hoặc máy vi tính đương nhiên là do người làm ra nó, thế mà có thể nói được rằng đại vũ trụ tự phát sinh một cách ngẫu nhiên chăng? Rất nhiều nguyên lý tự nhiên và nguyên lý vật lý học chứng minh rằng “Vũ trụ tuyệt đối không thể tự hình thành nếu như không có Đấng Sáng Tạo.”

Vũ trụ phức tạp như thế này có thể tự sinh ra một cách ngẫu nhiên chăng?

Xin chào. Tôi đang làm việc với tư cách là nghiên cứu viên hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Ukraina.

Các nhà khoa học như chúng tôi chế tác các thiết bị và máy móc cung cấp tiện lợi cho loài người, và đang làm công việc đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại nhờ sử dụng tri thức khoa học.Tri thức khoa học thể này được đặt nền tảng ở nguyên lý của tự nhiên, cấu trúc và sự phát triển của chính bản thân tự nhiên. Lĩnh vực khoa học nghiên cứu điều này chính là vật lý học.

Vật lý học là lĩnh vực khoa học nghiên cứu nguyên liệu, cấu trúc, và quá trình hình thành v.v… của vũ trụ. Trong khi nghiên cứu vật lý học và phân tích sâu, tôi thật sự đã rất sốc khi được biết rằng thế giới này được hình thành một cách phức tạp biết bao nhiêu.

Lĩnh vực mà học vấn loài người có thể đạt tới là tận đâu vậy? Kể cả vật chất cực kỳ nhỏ được gọi là “nguyên tử” cũng là cá thể hoàn hảo có nguyên lý của riêng mình nó mà cho đến nay nhân loại vẫn chưa biết hết được. Huống chi nhân loại biết được bao nhiêu về không gian quảng đại được gọi là vũ trụ đây? Không quá lời khi nói rằng hầu như chúng ta không biết gì cả. Vì thế tôi đã luôn suy nghĩ. “Vũ trụ phức tạp như thế này có thể tự sinh ra một cách ngẫu nhiên chăng?” Đương nhiên đó là sự việc bất khả năng.

Trong hết thảy mọi vật được sáng tạo ra, đều tồn tại người sáng tạo

Nói rằng vũ trụ đã tự sinh ra giống hệt với sự nói rằng điện thoại di động hoặc máy vi tính đã tự sinh ra. Dù pha trộn các vật chất đi chăng nữa thì hệ thống phức tạp như máy vi tính cũng không thể tự hình thành được. Tri thức và kỹ thuật của chuyên gia phải được thêm vào vật chất, thì mới được làm thành vật thể. Trong hết thảy mọi vật được sáng tạo ra, đều có người sáng tạo đã sáng chế ra nó.

Vũ trụ này có hệ thống phức tạp hơn nữa mà điện thoại di động hoặc máy vi tính không thể nào được so sánh nổi. Điều đó là sự khác biệt như trời với đất nên không thể trở nên đối tượng so sánh được. Chúng ta nghĩ rằng kể cả vật thể nhỏ bé như điện thoại di động hoặc máy vi tính đương nhiên là do người làm ra nó, thế mà có thể nói được rằng đại vũ trụ tự phát sinh một cách ngẫu nhiên chăng? Đương nhiên không thể nói được như thế. Chúng ta có thể biết được rằng vũ trụ đã được làm ra bởi Đấng Sáng Tạo, mà không với bất cứ sự nghi ngờ nào cả.

Nguyên lý nhiệt động học (Thermodynamic laws)

Tôi xin lấy ví dụ về hai nguyên lý có thể hỗ trợ cho điều này.

Thứ nhất là “nguyên lý bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (nguyên lý I nhiệt động học)”, ấy là “nguyên lý hết thảy năng lượng chỉ chuyển hóa từ một hình thái này sang một hình thái khác, chứ năng lượng không tự sinh ra hoặc cũng không tự mất đi.” Ví dụ như điện của trạm phát điện cũng được chuyển hóa từ năng lượng mặt trời sang năng lượng điện để sử dụng, chứ không phải tự được hình thành, và năng lượng nhiệt của lửa trại được chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng, chứ không tự mất đi.

Thứ hai, theo “nguyên lý về tính phương hướng của năng lượng (nguyên lý II nhiệt động học)” thì có phương hướng được định cho truyền đạt năng lượng. Ví dụ, nếu đặt cái cốc đựng nước nóng trong phòng có nhiệt độ thấp thì nhiệt độ của nước cũng bị giảm xuống. Đó là bởi nhiệt đã di chuyển từ nước nóng sang nước lạnh. Nhưng ngược lại, không thể làm cho nước lạnh tự nóng lên được. Để dịch chuyển nhiệt từ nhiệt độ thấp sang nhiệt độ cao thì nhất định cần thiết sự can thiệp bên ngoài (cung cấp năng lượng).

Hãy nghĩ về trái đất của chúng ta. Ngôi sao trái đất của chúng ta có thể tồn tại được là nhờ vào mặt trời. Năng lượng của mặt trời đạt tới tận trái đất, và nhờ đó hết thảy sinh vật sống có thể sinh tồn trên trái đất này. Nếu không có mặt trời thì thực vật, là loài thiết cần quang hợp, sẽ bị tuyệt chủng, và kể cả động vật là loài ăn thực vật cũng sẽ bị tuyệt chủng, và rốt cuộc, bởi sự ấy mà kể cả loài người cũng sẽ biến mất.

Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo dựng nên vũ trụ

Khi áp dụng nguyên lý I và nguyên lý II nhiệt động học vào giây phút sáng tạo vũ trụ thì có thể đạt tới kết luận thật thú vị. Hãy thử tưởng tượng tới giây phút sáng tạo vũ trụ. Xét theo tính chất của năng lượng không tự sinh ra hoặc cũng không tự mất đi, thì năng lượng của vũ trụ tự phát sinh, hay là đã được sáng tạo ra bởi ai đó?

Người ta cho rằng vũ trụ vốn lẽ trong trạng thái mất trật tự có năng lượng với tiêu chuẩn đặc biệt, được gọi là hỗn loạn. Tức là người ta chủ trương rằng vũ trụ tự phát nổ rồi sau đó tự bành trướng, kết quả ấy là cấu trúc rất là phức tạp với dải ngân hà, hành tinh, hệ mặt trời, các ngôi sao đã được hình thành.

Nhưng chủ trương thể này vi phạm hai nguyên lý mà tôi nói trước đó. Nếu như vũ trụ tự phát nổ, tức là để hình thành cấu trúc vũ trụ phức tạp từ trạng thái mất trật tự, thì cần thiết năng lượng thật nhiều. Nhưng ở trong trạng thái mất trật tự như hỗn loạn thì năng lượng không thể tự hình thành được. Nếu như năng lượng không thể sinh ra từ đâu đó được, thì có được năng lượng bên ngoài ấy từ đâu đây?

Hơn nữa, để chuyển từ trạng thái mất trật tự sang trạng thái trật tự thì nhất định cần phải có sự can thiệp bên ngoài như năng lượng nguyên thủy. Cho nên, chủ trương rằng vũ trụ đã ở trong trạng thái mất trật tự, vi phạm kể cả nguyên lý II.

Như chúng ta đã nghiên cứu cho đến giờ, hết thảy mọi nguyên lý tự nhiên và nguyên lý vật lý học đưa ra kết luận rằng “Vũ trụ tuyệt đối không thể tự hình thành nếu như không có Đấng Sáng Tạo.”

Rốt cuộc vũ trụ của chúng ta được tồn tại nhờ vào Đấng Sáng Tạo đã hình thành cấu trúc phức tạp thể này. Thật đáng ngạc nhiên là khoa học chứng minh sự thật rằng thế gian này tồn tại là nhờ vào Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo.

FacebookTwitterEmailLineKakaoMessage